Οι τανζανικοί πελάτες έρχονται στο εργοστάσιό μας που επισκέπτεται και που επιθεωρεί

July 5, 2022
τελευταία εταιρεία περί Οι τανζανικοί πελάτες έρχονται στο εργοστάσιό μας που επισκέπτεται και που επιθεωρεί

Κάποιος τανζανικός πελάτης ήρθε να ελέγξει έξω την επιχείρηση. Αυτός ο πελάτης θέλει πολλή ανοξείδωτη διοχέτευση με σωλήνες. Πρίν επιβεβαιώνει τη διαταγή, φθάστε στον κατασκευαστή μας για να γλιστρήσετε και να επιθεωρήσετε. Ο διευθυντής Ourwarehouse τους πήρε για να επισκεφτεί το όλο εργοστάσιό μας και εισήγαγε κάθε τύπο σωλήνα ανοξείδωτου.

Οι αγοραστές είναι πραγματικά ικανοποιημένοι με το απόθεμά μας. Παίρνουν επίσης συγκινημένοι για την εργασία μαζί με μας.